Disclaimer

Disclaimer voor 2workonline.nl
2workonline (Kamer van Koophandel: 08206012), hierna te noemen 2workonline, verleent u hierbij toegang tot 2workonline.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

2workonline behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
2workonline spant zich in om de inhoud van 2workonline.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op 2workonline.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 2workonline.

In het bijzonder zijn alle prijzen op 2workonline.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op 2workonline.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 2workonline nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 2workonline en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 2workonline, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Ons adres

Knik 6
7591 PZ
Denekamp
Nederland

Contact

2workonline

 +31 53-302 0253

 info@2workonline.nl

2workonline on Linkedin